Totalna Biologia/Recall HealingTOTALNA BIOLOGIA®/RECALL HEALING®

 

"Dopóki, nie uczynisz nieświadomego - świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz to nazywał przeznaczeniem."

Carl Gustaw Jung

Metoda Recall Healing®/Totalna Biologia® jest metodą uzdrawiania poprzez świadomość, a u jej podstaw leżą naukowe dowody na związek psychiki z ciałem. Podstawowym założeniem w tej metodzie jest fakt, że nasze ciało i psyche do nas przemawia poprzez różnego rodzaju dolegliwości, a naszym zadaniem jest nauczenie się odczytywania informacji, które chce nam w ten sposób przekazać. Pomagają nam odpowiedzieć na pytanie: Jaki sens ma nasza choroba? Jaką informację dla nas niesie?

Według dr. Gilberta Renaud, twórcy metody Recall Healing®/Totalnej Biologii® źródłem wszelkich dolegliwości fizycznych i życiowych problemów są nieuświadomione konflikty emocjonalne. Gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie zająć się traumatyczną sytuacją, przesuwa nierozwiązany problem do podświadomości. Jeśli istnieje on w nieświadomości, mózg rozwiązuje go, przekazując w wybrane miejsce w ciele. Choroba ma swoje uzasadnienie, pokazuje to co jest ukryte w naszym wnętrzu, czego nie jesteśmy świadomi. Choroba jest dla mózgu rozwiązaniem problemu. Dzieje się tak dlatego, że ludzki mózg, mimo rozwoju człowieka, nadal skoncentrowany jest przede wszystkim na przetrwaniu i podstawowych prawach natury i nie zajmuje się sprawami psychiki. W trakcie ponad dwudziestoletniej praktyki dr. Gilbert Renaud zaobserwował, że leczenie ograniczone tylko do poziomu fizycznego daje przeważnie tylko chwilowa poprawę stanu zdrowia, nie zapobiegając nawrotom choroby.

Według Recall Healing®/Totalnej Biologii® przeżyte doświadczenie, a więc zdarzenie nie ma większego znaczenia, natomiast kluczem jest to jak je odczuliśmy. Bezpośrednią przyczyną choroby jest więc emocjonalny wpływ naszego odczucia. W uwalnianiu się od dawnych traum, urazów i stłumionych emocji mózg działa precyzyjnie niczym komputer.

Dlatego specjaliści Recall Healing®/Totalnej Biologii® mogli opracować mapę całego ciała człowieka z jego chorobami i istniejącymi z nimi konfliktami.

Praca z chorym polega na zadawaniu szeregu właściwych pytań, które pozwalają mu uświadomić sobie głęboko skrywane emocje i oparte na nich szkodliwe przekonania prowadzące do uruchomienia przez mózg programu choroby. Już sama rozmowa, podczas której zostają ujawnione przyczyny konfliktu, i która otwiera stłumione uczucia, ma moc uzdrawiającą i prowadzi do rozwiązania konfiktu. Przyczyna, dla której mózg umiejscowił chorobę w ciele, zostaje rozpoznana, pamięć komórkowa w ciele zostaje uwolniona, nie ma już więc powodu, żeby choroba fizyczna lub psychiczna wciąż istniała. Mózg zaczyna inicjować proces odwrotny do tego, który kiedyś przeniósł stres czy traumę z psychiki do ciała i automatycznie rozpoczyna się proces zdrowienia.

Recall Healing®/Totalna Biologia® jest tak pomocne i skuteczne w uzdrawianiu dlatego, że najczęściej nie mamy świadomości własnych konfliktów psychicznych, a jeszcze mniej wiemy, co działo się przez 9 miesięcy przed naszym urodzeniem, w czasie ciąży matki czy w pierwszym roku życia. Metoda odwołuje się do tego czasu, nazywając go Projektem//Celem. Okres ten w sposób znaczący wpływa na stan zdrowia oraz koleje życia. Program przechowywany w mózgu dotyczy nie tylko nas, ale również czterech pokoleń klanu rodzinnego wstecz. Schorzenia związane są z emocjonalnym urazem przodków, które odnawiają się zgodnie z cyklami czasu, pamięcią biologiczną komórek, historią rodziny. Nierozwiązane konflikty prowadzą do chorób dziedzicznych. Jest to wspomnienie emocji przenoszonych przez pokolenia tzw. programów rodzinnych.

Recall Healing®/Totalna Biologia® dysponuje narzędziami, dzięki którym przyczyny choroby tracą destrukcyjną siłę. Terapeuta pomaga nazwać konflikt, który doprowadził do choroby, przyjąć związane z nim trudne uczucia, których do tej pory nie byliśmy świadomi, i potem to wszystko odrzucić. Istotne jest, żeby poczuć, że program naszego mózgu, niosący wzorce z przeszłości, nie jest naszym autorskim pomysłem na życie. Tak naprawdę jesteśmy wolni od wszelkich schematów. Pozbędziemy się ich jednak dopiero wtedy, gdy je rozpoznamy.

Jak się przygotować do konsultacji:

·  
Przed konsultacją wyślę więc do Ciebie specjalny kwestionariusz, który pozwoli Ci przypomnieć sobie pewne zdarzenia z Twojego życia w chronologicznym porządku od Twojego urodzenia aż do chwili obecnej oraz zebrać informacje dotyczące Twoich przodków i Twojego okresu "Plan/Cel".

· Wypełnij kwestionariusz i prześlij proszę do mnie. Pomaga mi on określić Twój stan zdrowotny i psychiczny czy też zrozumieć problem, z którym się zmagasz i z którym będziemy pracować. Takie wstępne informacje pomagają mi się lepiej przygotować do konsultacji z Tobą i nie tracimy na nie czasu podczas spotkania.

· Oczywiście wszystkie informacje, które mi powierzasz są poufne i pozostają tylko do mojego wglądu.

Konsultacje trwają w przybliżeniu ok. 1-1,5godziny choć czas jest uzależniony od złożoności zagadnień potrzebnych do omówienia.


Nota prawna :
*Konsultacje służą znalezieniu emocjonalnych przyczyn Twoich dolegliwości lub sytuacji życiowej i wspieraniu Cię w powrocie do zdrowia czy też uwolnieniu od niechcianych wzorców zachowań. Nie są służą do stawiania diagnostyki lekarskiej i nie są leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej i nie powinny być traktowane jako substytut porady lekarskiej.
* Nazwa Totalna Biologia® oraz Recall Healing® jest zastrzeżona, a wyłączne prawo do znaków posiada Irena Galińska - właścicielka Instytutu Wiedzy Waleologicznej i Studio Twórczej Ekspresji WENA sp. cywilna.